Általános szerzõdési feltételek

1.   A SONOTON Recorded Music Library zenei felvételeit CD-n adja ki, valamint a www.sonoton.com honlapon bocsátja a felhasználók rendelkezésére. A CD-ket a CLMUSIC Kft, mint a SONOTON magyarországi kizárólagos képviselője, díjtalanul bocsátja a felhasználók rendelkezésére abból a célból, hogy a felhasználó kiválaszthassa a neki legmegfelelőbb zenét, de a CD-k a SONOTON tulajdonában maradnak, ezért a produkció elkészűlte után a CD-ket vissza kell juttatni a CLMUSIC Kft.-nek.

A SONOTON fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben felhasználásra nem kerűl sor egy bizonyos idõ, de legkésőbb 1 év után, akkor a kikölcsönzött CD-ket visszavegye, illetőleg hogy hasznositási átalány cimen nettó 50.000 Ft/CD összeget leszámlázzon. Ez az átalány semmilyen zenei jogot nem vált meg.

 

2.   Abban a pillanatban szerződéses jogviszony jön létre felhasználó és CLMUSIC  Kft. között, amint a felhasználó zenei felvételeink bármelyikét kereskedelmi vagy magáncélú felhasználásra átmásolja vagy irodánkból egy példányt kikölcsönöz,  vagy a zenét közvetlenül a hanghordozóról felhasználja vagy az internetről letölti. Ezzel a felhasználó elfogadja árainkat és szállitási feltételeinket és egyben köteles cégünket a zene felhasználásáról tájékoztatni. Ennek írásban kell történnie, és tartalmaznia kell a zenei elem címét, szerzőjét, a CD katalógus-számát és a felhasznált zenei elem pontos hosszát. Ezenkívül közölnie kell, hogy milyen produkcióban került felhasználásra a zenei elem (pl. reklámszpot, ipari film, játékfilm, stb.) és hogy a produkció milyen területen kerül bemutatásra. Ezt a bejelentést a felhasználástól számított 2 héten belül cégünk képviselője meg kell hogy kapja. Minden olyan ügynökség, stúdió, produkció, amely zenei felvételeinket egy harmadik cég számára használja fel, és az a kívánsága, hogy mi közvetlenül az ő megbízójának számlázzunk, köteles megbízóját jelen szerződéses feltételekről informálni, valamint köteles cégünknek egy másolatot küldeni arról, hogy milyen zenét használt fel a megbízó részére.

 

3.   Az árakat tekintve, mely ár nem azonos a szerzői jogdíjjal, a szállítási napon érvényes árlista az irányadó. Szállítási napnak azt a napot tekintjük, amelyen zenénk vágva vagy vágatlanul felhasználásra került. A nekünk elküldött bejelentés alapján árlistánknak megfelelően leszámlázzuk a felhasználási jogok ellenértékét. Ha más külön megállapodás nem született, számlánkat 8 banki napon belül, átutalással vagy készpénzben kötelesek kiegyenlíteni.

 

4.   Bármely zenefelvételünk (vagy azok részeinek) bejelentés nélküli felhasználása TILOS és jogi következményeket von maga után. Az általunk átadható jogok átruházása csak a számla kifizetésével valósul meg. Az általunk átruházott felhasználási jogokkal a felhasználó mentesül harmadik személyek (zenész, karmester, producer, egyéb kiadók, stb) minden igényétől. Ez alól egy kivétel létezik: a szerzői jogdíj, amelyet felhasználó köteles a Szerzői Jogvédő Társaságnak (Magyarországon ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, 1016 Bp., Mészáros u. 15-17.) befizetni (a SONOTON összes jogdíjköteles műve az ARTISJUS-nál hivatalosan be van jelentve). Az általunk a zenék felhasználására kiadott engedélyek soha nem exkluzivak.

 

5.   A szerzői jogok védelme Magyarországon az ARTISJUS feladata és az ebből eredő jogdíjakat a felhasználónak az ARTISJUS felé kell lerónia.

 

6.   A SONOTON Recorded Music Library magyarországi kizárólagos képviselője a CLMUSIC Kft. A SONOTON termékek forgalmazására, kizárólag a CLMUSIC Kft. jogosult.